สิ่งที่ทำหลังจากติดตั้ง CentOS 7 – yum update

รันคำสั่ง yum update เพื่อปรับปรุงโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

Leave a Reply

Your email address will not be published.