ใช้ลีนุกซ์ระดับ Enterprise ด้วย CentOS 5.3

CentOS (Community ENTerprise Operating System) เป็น Linux Distribution หนึ่งที่มีคนนิยมใช้พอสมควร ด้วยเหตุผลหลักๆ สองประการคือ หนึ่ง โปรแกรมที่ได้จากติดตั้งเหมือนหรือใกล้เคียงกับการใช้แบบ Commercial Distribution เวอร์ชั่นของ kernel เหมือนกัน แม้กระทั่งเวอร์ชั่นของ distribution ก็ใช้ตัวเลขเดียวกัน  ทำให้เวลาติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมประเภท third party หรือ commercial สามารถทำได้อย่างง่าย เช่นสามารถใช้ไฟล์ RPM เดียวกันได้เลย

อีกประการหนึ่งคือสามารถใช้ได้ฟรีอย่างถูกต้องโดยไม่ต้องจ่ายค่า license แต่ข้อเสียคือจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่เป็นเจ้าของ Commercial Distribution

เหตุที่โปรแกรมเหมือนกัน เพราะผู้พัฒนา CentOS ใช้ source ของโปรแกรมเหมือนกัน แต่ทำการ compile หรือ rebuild โปรแกรมขึ้นมาใหม่ โดยเอาโลโก้หรือบางส่วนที่มีลิขสิทธิ์ออกไป

บทความนี้ขอแสดงตัวอย่างการติดตั้ง CentOS 5.3 เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถนำไปเปรียบเทียบกับการใช้ Commercial Distribution

การติดตั้ง CentOS 5.3

สามารถดูแหล่งดาวน์โหลดไฟล์ DVD Image ได้จากข้อมูลอ้างอิงตอนท้ายของบทความนี้ ในบทความนี้เลือกใช้ไฟล์ Image ชือ CentOS-5.3-x86_64-bin-DVD.iso

หน้าจอการบู๊ตเพื่อการติดตั้งของ CentOS 5.3 เลือกติดตั้งแบบ text mode โดยพิมพ์คำว่า linux text ลงไปแล้วกดปุ่ม [enter]

CentOS 5.3 Installation Boot Screen

เลือกให้สร้าง partition เป็นแบบดีฟอลต์โดยอัตโนมัติ

คำเตือน การเลือกแบบนี้ Remove all partitions on selected drives and create default layout. จะทำลายข้อมูลทั้งหมดในดิสก์ก้อนที่ใช้

Centos 5.3 Installation Partitioning Type

การสร้าง parition โดยดีฟอลต์จะลบข้อมูลทั้งหมดของดิสก์ออกและสร้าง partition ใหม่ดังนี้

  • partition /boot สำหร้บเก็บ kernel และไฟล์ที่ใช้ในการบู๊ต ขนาดประมาณ 100 MBytes
  • partition swap ขนาดเท่ากับสองเท่าของ memory ของเครื่อง เช่นในที่นี้เครื่องมี memory ขนาด 512 MBytes ขนาด swap ที่สร้าง เท่าก้บ 1024 MBytes
  • ขนาดดิสก์ที่เหลือถูกสร้างเป็น partition /

CentOS 5.3 Installation Partitoning

ในหน้า Package Selection จะแตกต่างจาก commercial คือ สามารถเลือกได้ว่าจะติดตั้งแบบไหน เป็นแบบ Desktop แบบ Gnome หรือ KDE หรือจะติดตั้งเป็น Server ที่มี GUI หรือไม่ ส่วน commercial จะขายแยกเป็น Desktop หรือ Server

CentOS 5.3 Installation Package Selection

 หน้าจอรายละเอียดของ Package Group ที่จะติดตั้ง จะมีให้เลือกครบทั้ง Desktop และ Server ในที่นี้จะเลือกเฉพาะ Base ซึ่งเป็นไฟล์พื้นฐานสำหรับลีนุกซ์

CentOS 5.3 Installation Package Group Selection

การติดตั้งเฉพาะ Base จะใช้เนื้อที่ดิสก์ประมาณ 713 MBytes

CentOS 5.3 Installation Package Installation

 

การบู๊ตของ CentOS 5.3

หน้าจอแสดงการบู๊ตของ CentOS 5.3

CentOS 5.3 Booting Screen

 หน้าจอแสดงการโหลด kernel เวอร์ชั่น 2.6.18-128.el5 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นเดียวกับ commercial

CentOS 5.3 Loading Kernel

 การบู๊ตเครื่องครั้งแรกหลังการติดตั้ง มีโปรแกรม Setup Agent ช่วยในการคอนฟิกค่าพื้นฐานเหมือนกัน แต่ไม่มีเมนู Register สำหรับลงทะเบียนการใช้งานโปรแกรม

CentOS 5.3 Setup Agent

หน้าจอคอนโซลสำหรับ login

CentOS 5.3 Login

 
ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.