การบันทึกหน้าจอบน Sun Solaris

ในกรณีที่ใช้ CDE (X Window) บน Sun Solaris ถ้าต้องการที่จะบันทึกหน้าจอ (Snapshot หรือ Capture Screen) สามารถทำได้โดยเปิดหน้าจอ Terminal แล้วรันคำสั่ง stdimage ตามด้วยออปชั่น snapshot

$ stdimage -snapshot

Using Image Viewer snapshot on Sun Solaris

เลือกประเภทการบันทึก (Snap Type) เลือกเวลาหน่วง Snap Delay กดปุ่ม Snap แล้วใช้เมาส์เพื่อคลิ้กเลือกหน้าจอ Window ที่เราต้องการบันทีก

ซักพักโปรแกรม Image Viewer จะแสดงภาพหน้าจอที่บันทึกได้ เราสามารถเซฟเป็นไฟล์โดยเลือกที่  File -> Save As เพื่อเลือกชื่อไฟล์ที่จะเซฟได้

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.