ลบ route เน็ต 169.254.0.0 ออกจากลีนุกซ์ CentOS

Zeroconf ช่วยให้เครื่องที่อยู่ในเน็ตเดียวกันสามารถคุยกันได้ แม้ไม่ต้องคอนฟิก IP หรือไม่ต้องใช้ DHCP  โดย Zeroconf จะคอนฟิกไอพีให้อยู่ในเน็ต 169.254.0.0 (link-local) โดยอัตโนมัติ ใช้งานได้ทั้ง Windows, Linux

หากลองสังเกตดู เช่นคุณตั้งใจเซ็ตให้เครื่องรับไอพีจาก DHCP Server แต่ DHCP ใช้งานไม่ได้ ไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม ลองดู Status จะเห็นว่าเครื่องคุณจะได้ไอพีที่อยู่ในเน็ต 169.254.0.0 มาโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างการได้รับไอพี 169.254.0.0 บนเครื่องที่ติดตั้ง Windows 7 ในกรณีที่ DHCP ใช้งานไม่ได้

01-win7-zeroconf

Continue reading “ลบ route เน็ต 169.254.0.0 ออกจากลีนุกซ์ CentOS”