upgrade kernel บน CentOS 5.6

ด้วยเหตุผลทางด้านประสิทธิภาพ ต้องการลงโปรแกรม library หรือ driver ของอุปกรณ์บางตัว ที่ต้องใช้ kernel เวอร์ชั่นใหม่

ในบทความนี้ ขอแนะนำวิธีการ upgrade kernel บน CentOS 5.6  โดยการดาวน์โหลดไฟล์ rpm แล้วนำมาติดตั้งเองด้วยคำสั่ง rpm

Continue reading “upgrade kernel บน CentOS 5.6”