คอนฟิก rsyslog ให้รับ syslog จากอุปกรณ์อื่น

อุปกรณ์หลายตัวที่เชื่อมต่อเน็ตเวิร์กได้ เช่น Router, ADSL Modem, Switch ส่วนใหญ่จะสามารถเก็บ log เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการใช้งานได้

แต่พื้นที่ที่ใช้เก็บ log ในตัวอุปกรณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีขนาดไม่มาก ใช้ flash หรือ memory เล็กๆ ในการเก็บ log มีขนาดไม่กี่ MByte เท่านั้น ทำให้เมื่อเก็บไประยะ ต้องเคลียร์หรือเขียนทับของเก่าลงไป

หากต้องการเก็บ log ย้อนหลัง แนะนำให้คอนฟิกเพื่อส่ง log ไปเก็บยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมประเภท syslog ไว้

ลีนุกซ์เกือบทั้งหมดจะติดตั้งโปรแกรมประเภท syslog ไว้ แต่ดีฟอลต์จะไม่รับ log จากเครื่องอื่น ในที่นี้เราจะมาคอนฟิกลีนุกซ์เพื่อให้รับ log หรือ syslog จากเครื่องอื่นได้

Continue reading “คอนฟิก rsyslog ให้รับ syslog จากอุปกรณ์อื่น”