การใช้งานเบื้องต้น Sun Grid Engine

หลังจากติดตั้ง Sun Grid ทั้งเครื่อง qmaster และ execd host เรียบร้อยแล้ว บทความนี้จะแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นของ Sun Grid Engine เพื่อดูสถานะของเครื่อง งานที่รัน และวิธีการส่งงานอย่างง่ายๆ

Continue reading “การใช้งานเบื้องต้น Sun Grid Engine”