ติดตั้ง rrdtool บน Fedora 11

จากแผ่นดีวีดี Fedora 11 ติดตั้งไฟล์ RPM ดังนี้

[root@fc11-64a ~]# mount /dev/scd0 /media
[root@fc11-64a ~]# cd /media/Packages/
[root@fc11-64a Packages]# rpm -i fontpackages-filesystem-1.20-2.fc11.noarch.rpm
[root@fc11-64a Packages]# rpm -i dejavu-fonts-common-2.29-2.fc11.noarch.rpm
[root@fc11-64a Packages]# cd ~
[root@fc11-64a ~]# umount /media/

ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติมจาก Fedora 11 (Everything) แล้วใช้คำสั่ง rpm เพื่อติดตั้ง

[root@fc11-64a ~]# rpm -i dejavu-lgc-sans-fonts-2.29-2.fc11.noarch.rpm
[root@fc11-64a ~]# rpm -i dejavu-lgc-sans-mono-fonts-2.29-2.fc11.noarch.rpm
[root@fc11-64a ~]# rpm -i dejavu-lgc-serif-fonts-2.29-2.fc11.noarch.rpm
[root@fc11-64a ~]# rpm -i dejavu-fonts-lgc-compat-2.29-2.fc11.noarch.rpm
[root@fc11-64a ~]# rpm -i rrdtool-1.3.7-1.fc11.x86_64.rpm

ข้อมูลอ้างอิง