เปลี่ยนชื่อไฟล์หลายไฟล์พร้อมกันด้วยคำสั่ง rename

เคยบ้างไหม ที่ต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์บน Linux หลายๆ ไฟล์พร้อมกัน เช่นเปลี่ยนชื่อไฟล์จาก .htm เป็น .html

แทนที่ต้องใช้คำสั่ง mv เพื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์ทีละไฟล์  หรือเขียน shell script มาช่วยเปลี่ยนชื่อ

ใช้ Linux มาตั้งนาน เพิ่งรู้ว่ามีคำสั่งแบบนี้ด้วย (ฮา) เปลี่ยนชื่อไฟล์หลายไฟล์พร้อมกันด้วยการรันคำสั่งเดียว rename Continue reading “เปลี่ยนชื่อไฟล์หลายไฟล์พร้อมกันด้วยคำสั่ง rename”