คอนฟิก QoS บนลีนุกซ์ด้วย HTB

หากคุณใช้ลีนุกซ์เป็น gateway หรือ router เชื่อมต่อระหว่างเน็ตเวิร์ก เช่นระหว่างภายในบริษัทและอินเตอร์เน็ต และต้องการควบคุมปริมาณการส่งข้อมูล Traffic Control หรือ QoS เช่นกำหนดว่าให้ใคร (ip, port) สามารถใช้ bandwidth ได้เท่าไรบ้าง

เท่าที่ผู้เขียนทดลองมา คิดว่าการใช้คำสั่ง tc คอนฟิกการใช้ bandwidth ด้วย HTB บนลีนุกซ์ น่าจะเป็นวิธีการคอนฟิกที่ง่ายที่สุด และยังสามารถกำหนดรายละเอียดในการคอนฟิกได้ค่อนข้างละเอียดอีกด้วย

Continue reading “คอนฟิก QoS บนลีนุกซ์ด้วย HTB”