แก้ไขปัญหา BIND DNS ขึ้น named error (network unreachable) resolving

หากต้องการแก้ไขปัญหาการใช้งาน BIND เพื่อรันเซอร์วิสเป็น DNS Server สามารถดูเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาด (error) ที่เกิดขึ้นในไฟล์ /var/log/messages โดยจะใช้ชื่อโปรแกรมเป็น named

ปัญหาหนึ่งที่ค่อนข้างกวนใจสำหรับการใช้งาน คือมักจะขึ้นข้อความ error (network unreachable) resolving ตามด้วยชื่อหรือโดเมนที่ต้องการหา แล้วตามด้วยเลข IPv6

Continue reading “แก้ไขปัญหา BIND DNS ขึ้น named error (network unreachable) resolving”