แก้ไข static route บนลีนุกซ์

บทความนี้อธิบายการแก้ไข static route บน ลีนุกซ์ โดยจะมีทั้งการแสดง routing tablle ที่มีอยู่ การเพิ่ม ลบ route รวมทั้งวิธีการคอนฟิกให้ตอนบู๊ตเครื่อง ให้คอนฟิก static route โดยอัตโนมัติ

Continue reading “แก้ไข static route บนลีนุกซ์”