คอนฟิกลีนุกซ์ Ethernet Bridge

บทความนี้ขอนำเสนอการคอนฟิกลีนุกซ์ที่มีการ์ดแลนหลายพอร์ตให้ทำหน้าที่เป็น Ethernet Bridge หรือ Ethernet Switch โดยจะมีคุณสมบัติ เช่น สามารถรัน Spanning Tree Protocol มีตาราง MAC Address Table เหมือนกับอุปกรณ์ Switch ทั่วไป

ตัวอย่างในบทความนี้จะคอนฟิกการ์ดแลนสองพอร์ต ให้ bridge เข้าหากัน โดยทดสอบบน Fedora 10

Continue reading “คอนฟิกลีนุกซ์ Ethernet Bridge”