คุณสมบัติใหม่ของ Fedora 16

ด้วยความตั้งใจของ RedHat ตั้งแต่แรก คือใส่คุณสมบัติใหม่ๆ เข้าไปใน Fedora อยู่ตลอด เพื่อเป็นการทดสอบการใช้งาน และถ้าได้ผลดี
ค่อยนำไปใส่ไว้ใน RedHat Enterprise อีกที

ดังนั้นจะเห็นแต่ละเวอร์ชั่นของ Fedora จะมีโปรแกรม มีวิธีการคอนฟิกแบบใหม่ๆ บางครั้งก็ทำให้ผู้ดาวน์โหลดมาติดตั้ง งงไปเลยเหมือนกัน
ยิ่งเวอร์ชั่นหลังๆ การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ล่าสุดมีการนำวิธีการบู๊ต โดยใช้ systemd ช่วยทำให้บู๊ตได้เร็วขึ้นมาก

ในที่นี้จะแสดงเฉพาะคุณสมบัติใหม่ๆ ของ Fedora 16 ตั้งแต่การติดตั้ง และการทดสอบบู๊ตเบื้องต้น

Continue reading “คุณสมบัติใหม่ของ Fedora 16”