ติดตั้ง Fedora 11 แบบประหยัดพื้นที่สุด

บทความนี้จะแนะนำวิธีการติดตั้ง Fedora 11 แบบใช้พื้นที่บนดิสก์น้อยที่สุด โดยจะเลือกลงโปรแกรม (Package) ที่จำเป็น แต่ยังสามารถนำไปติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อคอนฟิกทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ได้ต่อไป

Continue reading “ติดตั้ง Fedora 11 แบบประหยัดพื้นที่สุด”