บันทึกหน้าจอลีนุกซ์เทอร์มินอลด้วยคำสั่ง script

เคยประสบปัญหาแบบนี้หรือไม่ ต้องการเก็บการพิมพ์คำสั่งและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ทำผ่านหน้าจอเทอร์มินอล เพื่อบันทึกไว้ในไฟล์ ไม่ว่าจะเป็นทางคอนโซลของลีนุกซ์โดยตรง หรือผ่านการ telnet หรือ secure shell ซึ่งไฟล์ที่เก็บนี้สามารถนำมาดูย้อนหลังได้

ถ้าผ่าน telnet หรือ secure shell สามารถทำได้โดยใช้คุณสมบัติ session logging ของโปรแกรมที่ใช้ เช่น โปรแกรม PuTTY ก็มีให้เลือกทำ session logging แล้วเก็บเป็นไฟล์ได้ แต่ถ้าใช้ผ่านคอนโซล (tty) ล่ะ ???

ได้อ่านบทความจากนิตยสาร Linux Journal แนะนำการใช้คำสั่ง script เพื่อบันทึกหน้าจอ ซึ่งตรงกับที่ต้องการ เลยนำมาแนะนำให้ใช้กัน

คำสั่ง script เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม util-linux-ng ซึ่งโดยทั่วไปจะติดตั้งมาพร้อมกับลีนุกซ์เวอร์ชั่นต่างๆ อยู่แล้ว

Continue reading “บันทึกหน้าจอลีนุกซ์เทอร์มินอลด้วยคำสั่ง script”