ติดตั้ง Raspbian ด้วย NOOBS บน Raspberry Pi

IoT (Internet of Thinngs) กำลังมาแรง ขอเกาะกระแสซะหน่อย ด้วยการหัดใช้ Raspberry Pi โดยเริ่มตั้งแต่การติดตั้งระบบปฏิบัติการ (Operating System)

ในที่นี้จะเลือกใช้ Raspbian ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการหลักอย่างเป็นทางการของ Raspberry Pi โดยวิธีการติดตั้งจะเลือกใช้ NOOBS ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยให้ติดตั้ง Raspbian ได้ง่ายขึ้น

Continue reading “ติดตั้ง Raspbian ด้วย NOOBS บน Raspberry Pi”