ติดตั้ง VLC บนลีนุกซ์

ถ้าพูดถึงโปรแกรมเล่นไฟล์ Video ได้หลากหลาย format คงต้องนึกถึงโปรแกรม VLC ซึ่งสามารถติดตั้งได้เกือบทุก OS

วันนี้เรามาลองดูวิธีติดตั้ง VLC บนลีนุกซ์กัน โดยทดสอบบน CentOS 6

หน้าเว็บ VLC

เข้าเว็บไซต์ www.videolan.org เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

หากเปิดเว็บจากเครื่องที่รันลีนุกซ์ หน้าเว็บจะแสดงลิ้งค์ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นสำหรับ Linux แต่ถ้าเปิดจาก OS อื่น ต้องคลิ้กลิ้งค์ด้านล่าง “Other Systems and Versions”

 

หน้าเว็บสำหรับให้เลือกดาวน์โหลด VLC สำหรับ OS เวอร์ชั่นต่างๆ

สำหรับ CentOS 6 คลิ้กลิ้งค์ Get LVC for Red Hat Enterprise Linux

 

เลือกเวอร์ชั่นที่จะดาวน์โหลด สำหรับ CentOS 6 ให้คลิ้กลิ้งค์ RPMforge ภายใต้ “0.9.9 Packages for RHEL5, x86 and x86_64 on RPMforge”

 

เพิ่ม yum repo ชื่อ rpmforge

หน้าเว็บดาวน์โหลด VLC รันบน Red Hat จะลิ้งค์ไปที่ http://apt.sw.be เพื่อแสดงแหล่งดาวน์โหลดไฟล์ rpm

ถ้าเป็นแต่ก่อน ผู้เขียนคงคลิ้กตามลิ้งค์ไปเรื่อยๆ เพื่อเลือกดาวน์โหลดไฟล์ rpm ทีละไฟล์ แล้วตามแก้ไขปัญหาเรื่อง rpm dependencies ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะติดตั้งไฟล์ rpm ได้ครบ

แต่เท่าที่ดูแล้วต้องติดตั้งไฟล์จำนวนมาก กว่าจะแก้ไขสำเร็จคงใช้เวลานาน เลยขอเปลี่ยนเป็นใช้วิธีติดตั้งด้วย yum แทน

แต่ก่อนที่จะติดตั้ง VLC ด้วย yum ได้นั้น จำเป็นต้องติดตั้ง yum repo ที่เก็บไฟล์ติดตั้ง VLC ก่อน ในที่นี้ต้องติดตั้ง repo ชื่อ rpmforge

คลิ้กที่ลิ้งค์ http://repoforge.org/

 

ในหน้าเว็บ repoforge.org คลิ้กลิ้งค์ด้านบน usage จะแสดงไฟล์ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้ง repo บน Red Hat เวอร์ชั่นต่างๆ

สำหรับ CentOS 6 x86_64 คลิ้กลิ้งค์ EL 6 x86_64 เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง repo

 

ติดตั้งไฟล์ rpm ที่ดาวน์โหลด

[root@cent6 ~]# rpm -i rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm

หลังการติดตั้ง repo เพิ่มเติม ลองใช้คำสั่ง yum repolist ดู จะมี repo ชื่อ “rpmforge” เพิ่มขึ้นมา

[root@cent6 ~]# yum repolist
Loaded plugins: fastestmirror, refresh-packagekit, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.issp.co.th
 * extras: mirror.siamdata.co.th
 * rpmforge: be.mirror.eurid.eu
 * updates: mirror.siamdata.co.th
repo id      repo name            status
base        CentOS-6 - Base         6,346
extras       CentOS-6 - Extras          17
rpmforge RHEL 6 - RPMforge.net - dag 4,457
updates      CentOS-6 - Updates         994
repolist: 11,814

ติดตั้ง VLC ด้วย yum

ใช้คำสั่ง yum install ติดตั้ง vlc

[root@cent6 ~]# yum install vlc
Loaded plugins: fastestmirror, refresh-packagekit, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.issp.co.th
 * extras: mirror.siamdata.co.th
 * rpmforge: be.mirror.eurid.eu
 * updates: mirror.siamdata.co.th
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package vlc.x86_64 0:1.1.13-1.el6.rf will be installed
--> Processing Dependency: libavformat.so.52(LIBAVFORMAT_52)(64bit) for package: vlc-1.1.13-1.el6.rf.x86_64
--> Processing Dependency: libavutil.so.50(LIBAVUTIL_50)(64bit) for package: vlc-1.1.13-1.el6.rf.x86_64
--> Processing Dependency: libpostproc.so.51(LIBPOSTPROC_51)(64bit) for package: vlc-1.1.13-1.el6.rf.x86_64
...
...
Transaction Summary
================================================================================
Install 47 Package(s)
Total download size: 35 M
Installed size: 141 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/47): SDL-1.2.14-3.el6.x86_64.rpm | 193 kB 00:00
(2/47): SDL_image-1.2.10-1.el6.rf.x86_64.rpm | 84 kB 00:01
...
...
 unicap.x86_64 0:0.9.5-7.el6
 x264.x86_64 0:0.0.0-0.4.20101111.el6.rf
 zvbi.x86_64 0:0.2.33-2.el6.rf
Complete!
[root@cent6 ~]#

ทดลองรัน vlc ถ้ารันด้วย root จะขึ้น error ไม่สามารถรันได้

[root@cent6 ~]# vlc
VLC is not supposed to be run as root. Sorry.
If you need to use real-time priorities and/or privileged TCP ports
you can use vlc-wrapper (make sure it is Set-UID root and
cannot be run by non-trusted users first).
[root@cent6 ~]#

 

ลองรัน vlc ด้วย user ธรรมดา

[user1@cent6 ~]$ vlc

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.