ติดตั้งและคอนฟิกเบื้องต้น dovecot บน Fedora 17

โปรแกรมที่นิยมใช้ติดตั้งและคอนฟิกคู่กับ postfix คือ dovecot เพื่อทำเป็นเมล์เซิร์ฟเวอร์

ลองมาดูการติดตั้งและคอนฟิกเบื้องต้นของ dovecot บน Fedora 17 กัน เช่นเดียวกันเนื้อหาตัดมาจาก ติดตั้งและคอนฟิก dovecot ที่ทดสอบบน Fedora 14 หากต้องการดูรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนตามไปดูที่ลิ้งค์กันได้

ติดตั้งไฟล์ rpm ของ dovecot

ไฟล์ rpm ของ dovecot อยู่ในแผ่นดีวีดีติดตั้ง Fedora 17 อยู่แล้ว สามารถ mount แผ่น และติดตั้งได้

[root@fc17-64a ~]# rpm -i /mnt/Packages/d/dovecot-2.1.5-1.fc17.x86_64.rpm
error: Failed dependencies:
    libclucene-core.so.1()(64bit) is needed by dovecot-1:2.1.5-1.fc17.x86_64
    libclucene-shared.so.1()(64bit) is needed by dovecot-1:2.1.5-1.fc17.x86_64

ใน dovecot เวอร์ชั่นนี้ ฟ้องว่าต้องติดตั้ง libclucene ก่อน ซึ่งอยู่ในไฟล์ rpm ชื่อ clucene-core

[root@fc17-64a ~]# rpm -i /mnt/Packages/c/clucene-core-2.3.3.4-6.fc17.x86_64.rpm

ลองติดตั้ง dovecot อีกครั้ง

[root@fc17-64a ~]# rpm -i /mnt/Packages/d/dovecot-2.1.5-1.fc17.x86_64.rpm

 

รันเซอร์วิส dovecot

ใช้คำสั่ง systemctl เพื่อรันเซอร์วิส dovecot

[root@fc17-64a ~]# systemctl start dovecot.service

ใช้คำสัั่ง ps เพื่อดูโปรเซสของ dovecot

[root@fc17-64a ~]# ps -ef | grep dovecot
root   1669   1 0 23:53 ?    00:00:00 /usr/sbin/dovecot -F
dovecot  1670 1669 0 23:53 ?    00:00:00 dovecot/anvil
root   1671 1669 0 23:53 ?    00:00:00 dovecot/log
root   1673 1669 0 23:53 ?    00:00:00 dovecot/config

ใช้คำสั่ง netstat เพื่อดูพอร์ตที่เปิด

[root@fc17-64a ~]# netstat -a
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address   State
tcp    0   0 *:pop3         *:*         LISTEN
tcp    0   0 *:imap         *:*         LISTEN
tcp    0   0 *:imaps         *:*         LISTEN
tcp    0   0 *:pop3s         *:*         LISTEN
...

ในที่นี้แสดงเฉพาะพอร์ตที่เปิดจากการรันเซอร์วิส dovecot

แก้ไขคอนฟิกเบื้องต้นของ dovecot

แก้ไขคอนฟิก mail_location อยู่ในไฟล์ /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf ให้ตรงกับโปรแกรมเมล์ที่ส่ง เช่นคอนฟิกของ postfix

 

ให้อ่านเมล์จากไฟล์ /var/spool/mail/<username> ซึ่งเป็นคอนฟิกดีฟอลต์ของ postfix

mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/spool/mail/%u

หรือแก้ไขให้อ่านเมล์จาก Maildir

mail_location = maildir:~/Maildir

รีสตาร์ตเซอร์วิส dovecot หลังจากแก้ไขคอนฟิก

[root@fc17-64a ~]# systemctl restart dovecot.service

 

ข้อมูลอ้างอิง

One thought on “ติดตั้งและคอนฟิกเบื้องต้น dovecot บน Fedora 17”

Leave a Reply

Your email address will not be published.