ติดตั้ง postfix บน Fedora 14 ตอนที่ 1

ด้วยเหตุผลหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการ การคอนฟิกง่าย ความเร็ว เรื่องความปลอดภัย ทำให้ผู้ใช้หลายคนเลือกที่จะติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Mail Server ที่ชื่อ Postfix ทั้งที่ดีฟอลต์ของ Linux หรือ UNIX ส่วนใหญ่จะติดตั้งโปรแกรม sendmail มาให้แล้ว

บทความนี้จะเป็นตอนแรก แสดงวิธีการติดตั้ง postfix บน Fedora 14 (x86_64) เพื่อนำไปคอนฟิกและใช้งานเป็น Mail Server ตอนต่อไป

Continue reading “ติดตั้ง postfix บน Fedora 14 ตอนที่ 1”