เปลี่ยนคอนฟิก mailbox เป็น Maildir

โดยดีฟอลต์ของโปรแกรมรับส่งเมล์ เช่น postfix เมื่อได้รับเมล์แล้ว จะแยกเป็นไฟล์ตามชื่อ user เก็บไว้ในไดเรคทอรี /var/spool/mail/ หรือ /var/mail/ (soft link)

ในบทความนี้จะกล่าวถึงการแก้ไขคอนฟิกที่อยู่ไฟล์ mailbox ของ postfix และ dovecot ให้เก็บเป็นรูปแบบ Maildir ไว้ใน  home ของ user (qmail-style)

Continue reading “เปลี่ยนคอนฟิก mailbox เป็น Maildir”

ติดตั้งและคอนฟิก dovecot

จากที่ได้ติดตั้ง postfix ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท SMTP เพื่อรับส่งเมล์แล้ว ในบทความนี้จะอธิบายการติดตั้งและคอนฟิกโปรแกรม dovecot  เพื่อให้อ่านเมล์ที่รับมาจากโปรแกรม postfix ได้

เหตุผลที่เลือกโปรแกรม dovecot เพราะความปลอดภัยของโปรแกรม ความง่ายต่อการคอนฟิก และสนับสนุนโปรแกรมอ่านเมล์ทั้ง IMAP และ POP3

Continue reading “ติดตั้งและคอนฟิก dovecot”

ติดตั้ง postfix บน Fedora 14 ตอนที่ 2

จากเนื้อหาตอนที่แล้ว ติดตั้ง postfix บน Fedora 14 ตอนที่ 1 ในตอนที่ 2 นี้ จะแนะนำคอนฟิกพื้นฐานของ postfix ที่น่าจะเปลี่ยนเป็นอย่างน้อย เพื่อให้สามารถรันเป็นเมล์เซิร์ฟเวอร์ได้ โดยจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างก่อนการเปลี่ยน และหลังการเปลี่ยนคอนฟิก

ไฟล์คอนฟิกหลักของ postfix คือไฟล์ /etc/postfix/main.cf  ในแต่ละส่วนจะบอกถึงออปชั่นในการแก้ไขคอนฟิกให้ได้ตามต้องการ

การแก้ไขไฟล์คอนฟิกทุกครั้ง ต้องมีการรีโหลด (reload) เซอร์วิส เพื่อให้คอนฟิกใหม่มีผล ยกเว้นบางคอนฟิกต้อง รีสตาร์ต (restart) เซอร์วิส postfix หลังจากการเปลี่ยน

Continue reading “ติดตั้ง postfix บน Fedora 14 ตอนที่ 2”

ติดตั้ง postfix บน Fedora 14 ตอนที่ 1

ด้วยเหตุผลหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการ การคอนฟิกง่าย ความเร็ว เรื่องความปลอดภัย ทำให้ผู้ใช้หลายคนเลือกที่จะติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Mail Server ที่ชื่อ Postfix ทั้งที่ดีฟอลต์ของ Linux หรือ UNIX ส่วนใหญ่จะติดตั้งโปรแกรม sendmail มาให้แล้ว

บทความนี้จะเป็นตอนแรก แสดงวิธีการติดตั้ง postfix บน Fedora 14 (x86_64) เพื่อนำไปคอนฟิกและใช้งานเป็น Mail Server ตอนต่อไป

Continue reading “ติดตั้ง postfix บน Fedora 14 ตอนที่ 1”

คอนฟิก sendmail เบื้องต้น

การติดตั้งและคอนฟิก Mail Server บนลีนุกซ์มีให้เลือกหลายโปรแกรม แต่ที่เป็นดีฟอลต์ของ distribution ส่วนใหญ่ และใช้งานกันมากที่สุดก็น่าจะเป็นโปรแกรม sendmail

ในทีนี้ขอแนะนำพื้นฐานการคอนฟิก sendmail เพื่อให้สามารถรับและส่ง Mail ได้ โดยทดสอบกับ Fedora 12

Continue reading “คอนฟิก sendmail เบื้องต้น”