Monthly Archives: August 2011

upgrade kernel บน CentOS 5.6

ด้วยเหตุผลทางด้านประสิทธิภาพ ต้องการลงโปรแกรม library หรือ driver ของอุปกรณ์บางตัว ที่ต้องใช้ kernel เวอร์ชั่นใหม่ ในบทความนี้ ขอแนะนำวิธีการ upgrade kernel บน CentOS 5.6  โดยการดาวน์โหลดไฟล์ rpm แล้วนำมาติดตั้งเองด้วยคำสั่ง rpm

Posted in Kernel, Linux Installation, Performance Tagged with: , ,

ไฟล์คอนฟิก httpd.conf ของ Apache อยู่ที่ไหน

หลังจากปล่อยเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Apache Web Server) ให้ทำงานไว้นานมากหลายปี  ได้เวลาปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อประสิทธิภาพ และเพื่อความปลอดภัย แต่ปัญหาคือเครื่องจะปรับปรุงนี้ รัน httpd ไว้หลายโปรเซส หลายพอร์ตมาก ทำให้เริ่มงงว่า โปรเซสไหน รันจาก httpd ไฟล์ไหน ใช้คอนฟิก httpd.conf  ที่ไหน

Posted in Web Server Tagged with: , ,

ทดสอบติดตั้ง CentOS 6.0

หลังจาก ทดสอบ Red Hat Enterprise Linux 6.0  บทความนี้ขอนำมาเปรียบเทียบกับการติดตั้ง CentOS 6.0 โดยใช้แผ่นดีวีดี เผื่อหวังว่าผู้สนใจได้ข้อมูลในเบื้องต้น ประกอบการตัดสินใจในการใช้งาน

Posted in Filesystem, Linux Installation Tagged with:

SpaLinux on Facebook

Categories

Archives