July « 2009 « SpaLinux.com – สปาลีนุกซ์
ทดสอบค่าคอนฟิก Squid Cache Size
Saturday 25 July 2009 @ 5:04 pm

บทความนี้แสดงตัวอย่างการทดสอบโดยใช้โปรแกรม wget โหลดไฟล์ผ่าน squid เพื่อดูผลของการตั้งค่า cache size ต่างๆ ว่ามีผลต่อการโหลดไฟล์ การ HIT cache อย่างไร

ในแต่ละการทดสอบ มีการแสดงไฟล์ log ของ squid ด้วย คือไฟล์

  • access_log (/var/log/squid/access_log) เก็บข้อมูลการใช้งาน proxy ว่ามาจากเครื่อง “client” ไหน เข้าเว็บไซต์ไหน รวมทั้งบอกผลการ HIT cache หรือไฟล์ที่โหลดนั้น มีอยู่ใน cache หรือยัง
  • store_log (/var/log/squid/store.log) เก็บรายละเอียดการสร้าง “SWAPOUT” หรือลบ “RELEASE” ไฟล์ cache

read more…
แก้ไขคอนฟิก Squid Cache Size
Saturday 25 July 2009 @ 4:11 pm

ปกติการติดตั้ง squid โดยใช้คำสั่ง rpm สามารถที่จะใช้งานได้เลย แต่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของ squid เช่น เพิ่มขนาดของไฟล์ cache เพื่อให้สามารถเก็บไฟล์ได้มากขึ้น ซึ่งมีผลให้โอกาสที่มีการโหลดไฟล์เดียวกันซ้ำ (cache hit) มีสูงมากขึ้น ทำให้ประหยัด bandwidth ที่ต้องใช้ในการโหลดไฟล์จากอินเตอร์เน็ต

บทความนี้กล่าวถึงการแก้ไขคอนฟิกของ squid ในส่วนเพื่อเพิ่มขนาดของ cache โดยจะทดสอบบน Fedora 11  คอนฟิกไฟล์ของ squid จะอยู่ที่ /etc/squid/squid.conf

read more…
ติดตั้ง Cacti บน Fedora 11 ตอนที่ 3
Saturday 18 July 2009 @ 4:52 pm

ขั้นตอนนี้จะเป็นการคอนฟิก Cacti ผ่านหน้าเว็บ ซึ่งเป็นค่าคอนฟิกต่างๆ ที่ใช้รัน

read more…
ติดตั้ง Cacti บน Fedora 11 ตอนที่ 2
Saturday 18 July 2009 @ 4:30 pm

หลังจากติดตั้งไฟล์โปรแกรม cacti เรียบร้อยแล้ว ต้องแก้ไขคอนฟิกไฟล์รวมทั้งสร้าง database เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลของ cacti เองด้วย

read more…
ติดตั้ง Cacti บน Fedora 11 ตอนที่ 1
Saturday 18 July 2009 @ 3:45 pm

Cacti จัดเป็นโปรแกรมทางด้าน Network Management อย่างหนึ่ง คุณสมบัติหลักๆ คือสามารถไปดึงค่าต่างๆ จากอุปกรณ์ network ไม่ว่าจะเป็น Server, Router, Switch ผ่านทาง Poller  นำข้อมูลมาเก็บไว้ใน Data Storage  แล้วสามารถนำค่ามา plot เป็นกราฟ โดยใช้ RRDTool (ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างกราฟเดียวกันกับ MRTG)

ในตอนที่ 1 จะอธิบายวิธีการติดตั้งไฟล์ที่จำเป็นและ Cacti บน Fedora 11 (x86_64) โดยทดสอบบนเครื่องที่ ติดตั้ง Fedora 11 แบบประหยัดพื้นที่สุด

read more…
ติดตั้ง PHP Module: snmp
Saturday 18 July 2009 @ 3:28 pm

SNMP เป็นโปรโตคอลมาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการอุปกรณ์ทางด้านเครือข่าย คือสามารถที่จะดึงค่าที่ต้องการ หรือคอนฟิกค่าของอุปกรณ์ได้

การที่จะสามารถเขียน PHP ให้เรียกใช้ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ snmp ได้ ต้องติดตั้งโมดูล php-snmp

read more…
ติดตั้ง PHP Module เพิ่มบน Fedora 11
Saturday 18 July 2009 @ 3:01 pm

จากบทความ ติดตั้ง Apache, PHP บน Fedora 11 เราได้ติดตั้ง เว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache และ PHP เพื่อให้สามารถเขียนเว็บเพจโดยใช้ภาษา PHP ได้ แต่ถ้าทำเพียงเท่านี้ จะะสามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นแค่พื้นฐานเท่านั้น  ถ้าต้องการใช้ฟังก์ชั่นอื่นๆ ด้วย เช่นเชื่อมต่อเข้ากับ MySQL เราจำเป็นต้องติดตั้ง PHP Module เพิ่มเติม

ในบทความนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบและติดตั้งโมดูลเพิ่มเติม  ตัวอย่างจะเป็นการติดตั้งโมดูล MySQL เพื่อให้สามารถเขียน PHP เชื่อมเข้ากับฐานข้อมูลได้

read more…
แก้ไขคอนฟิก iptables firewall rule
Saturday 18 July 2009 @ 1:40 pm

การติดตั้งลีนุกซ์ส่วนใหญ่รวมทั้ง fedora จะติดตั้ง และเปิดคุณสมบัติ firewall มาด้วย ซึ่งโดยดีฟอลต์แล้ว จะอนุญาตให้ packet ขาเข้า (INPUT) ได้เฉพาะ ping และ SSH เท่านั้น

ลีนุกซ์จะใช้โปรแกรมที่ชื่อ iptables ทำหน้าที่เป็น firewall และใช้คำสั่งนี้ในการแสดงและแก้ไขคอนฟิก (rules) ของ firewall

read more…

Comments (0) - Posted in Firewall,Security by  รัน mysql_secure_installation ขึ้น Read-only file system
Saturday 18 July 2009 @ 12:30 pm

หลังจากติดตั้ง MySQL แล้ว แนะนำให้รัน mysql_secure_installation เพื่อเปลี่ยนคอนฟิกเริ่มต้นเช่น password ในการเรียกใช้ database

แต่ถ้ารันคำสั่งนี้ในขณะที่อยู่ในไดเร็คทอรีที่ไม่สามารถเขียนไฟล์ได้ (read-only) เช่นอยู่ในไดเร็คทอรีที่ mount CD หรือ DVD  จะขึ้น error ตามด้านล่าง

[root@fc11-64min Packages]# pwd
/media/Packages
[root@fc11-64min Packages]# mysql_secure_installation
touch: cannot touch `.my.cnf.2100': Read-only file system
touch: cannot touch `.mysql.2100': Read-only file system
chmod: cannot access `.my.cnf.2100': No such file or directory
chmod: cannot access `.mysql.2100': No such file or directory
  read more...